top of page

Настоящи офицери

Борд на директорите

Главен режисьор: Eun Jee

Асоцииран директор: Андрю Хазард

Асоцииран директор: Ethan Hsiung

Офицери

Президент: Лестър Ю

Началник на щаба: Арнав Чоудри

Главен of Operations: Arush Шарма

Ръководител на събитията: Малхар Атавале

Ръководител маркетинг: Арджун Муругапан

Музикални съветници

Тайлър Лейдман

Карл Вилхелм Лукенбах

bottom of page