top of page

תרומת מכשירים

רשת ה- Low Brass קיימת כדי לספק הזדמנויות לשחקני פליז מוחלשים ברחבי העולם. יש כאלה ללא כל גישה לכלי הגון הניתן לנגינה. אם יש לך או למישהו שאתה מכיר מכשירים שאתה יכול לתרום, אנא פנה אל lowbrassnetwork@gmail.com. אפילו תרומה בודדת יכולה לעזור מאוד למישהו.

תודה!

button-donate-paypal-1.png
bottom of page