top of page

תמיד נוכל להיעזר בעזרה נוספת!
אם תרצה לסייע לנו בהשגת המטרות שלנו, אנא מלא את טופס זה

אם מעוניינים לקחת או ללמד שיעורים, אנא מלאוטופס זה

להצטרף:
קבוצת גוגל
שרת דיסקורד

נא לשלוח מיילlowbrassservice@gmail.comאם יש לך שאלות הקשורות להתנדבות 

Flyer:

bottom of page