top of page
lbn21.JPG

מידע על שיעור

השיעורים שלנו הם אחד על אחד ומועברים על ידי מתנדבים נלהבים ומסורים. רשת Low Brass מקיימת כיום שיעורים מקוונים שהם יעילים כדי להתמקד בשיפור של תלמידך. כל המדריכים שלנו היו ברמת המשחק של התלמיד שלך ומבינים כיצד לשפר את כישוריהם. 

תכנית לימודים

ברשת Low Brass אחראים המדריכים על שיפור התלמיד, יצירה והקצאה של תכנית לימודים המותאמת לצרכי התלמיד שלך. נכון לעכשיו, רוב תכנית הלימודים למתחילים תבוא מה"שיטת רובנק היסודית."למתקדמים תוקצה תוכנית לימודים על בסיס אישי (ככל הנראה מ"אטיודים מלודיים לטרומבון" או "שיטת ארבן").

LBN10.JPG
bottom of page