top of page

קצינים נוכחיים

מועצת המנהלים

מנהל ראשי: Eun Jee

מנהל משנה: אנדרו האזארד

מנהל משנה: איתן הסיונג

קצינים

נשיא: לסטר יו

ראש הסגל: ארנב צ'אודרי

ראש of Operations: Arush שארמה

ראש אירועים: מלהר את'וואלה

ראש השיווק: Arjun Murugappan

יועצי מוזיקה

טיילר ליידמן

קרל וילהלם לוקנבך

bottom of page